AxMatn-ThaqalainSite-184

 

«مقبل  الوادعی»   که یکی از بزرگترین مفتیان وهابی معاصر و از شاگردان برجسته «بن‌باز»  است، می‌گوید:

« ما ای کاش، ای کاش روزی را که کلنگ‌ها به جان گنبـد پیامبر افتادند را شاهد باشم ».

پ‌ن: به فضل الهی، چند سالی است که «وادعی» مرده، و این آرزو را به گور برده است.