AxMatn-ThaqalainSite (124)

 

«ابن کثیر» درباره پاداش روزه روز غدیر می‌گوید:

«این‌ که نقل شده روزه روز غدیر معادل روزه شصت ماه است صحیح نیست، زیرا مگر می‌شود روزه مستحبی از روزه ماه رمضان اجر بیشتری داشته باشد؟»

حال باید به « ابن کثیر» گفت چرا شما درباره شش روز، روزه ماه شوال که به ماه مبارک رمضان ضمیمه شود و پاداشی معادل روزه در تمام مدت عمر دنیاست اعتراض نمی‌کنید و نسبت به حدیث صحیح مسلم ساکتید؟