برای مشاهده خلاصه «درسنامه علم، دین و تکنولوژی» به صورت PDF اینجا کلیک نمایید.