اینکه ما عرض می‌کنیم «توحید را باید از مسیرِ آن گرفت»، هر عبدِ مخلَصی… و اگر غیر از این باشد خدای متعال نمی‌پذیرد برای این نتیجه است، اگر یک نفر بگوید اینطور نیست و ما توحید را از جای دیگری هم بدست می‌آوریم می‌گوییم: اگر از عبدِ مخلَص می‌گیرید که درست است اما اگر از جای دیگری می‌گیرید که شبیه به داعش و امثالِ این‌هاست… به چه دلیل چنین برداشت‌های عجیب و غریبی مانندِ عرفان‌های نوظهور و وهابیّت و … رخ داده است؟ چون «سُبْحَانَ اللَّهِ عَمَّا یَصِفُونَ * إِلَّا عِبَادَ اللَّهِ الْمُخْلَصِینَ»، یعنی اینکه خلاصه این «توحید» مسیر دارد.