AxMatn-ThaqalainSite-401

 

حضرت امام حسین علیه السلام در دعوت مردم بصره برای پیوستن به نهضت و قیام علیه حکومت فاسد یزید، ضمن دعوت به  حقانیت آل الله در مسئله ی غصب خلافت اشاره کرده و فرمودند:

«ما» خاندان، نزدیکان، جانشینان و وارثان رسول خداصلی الله علیه و آله و سلم و سزاوار ترین مردم به جانشینی او هستیم. دیگران این مقام را برای خود گرفتند و ما برای مصالح امت بر آن صبر کردیم و از اختلاف پرهیز نمودیم و ما می دانیم که  در این مقام (خلافت)، از دیگرانی که آن را به دست گرفتند، سزاوار تر  هستیم!!