AxMatn-59-VIP-ThaqalainSite

 

«ابن جوزی» عالم پر آوازه ی ‌اهل سنت در قرن ششم ه.ق در کتاب «المنتخب فی النُّوَب» در تفسیر آیات سوره ی «هل أتی» چنین می گوید:

علما در شرح پاداش‌هایی که خداوند وعده ی آنها را در این آیات به اهل‌بیت علیهم السلام داده است، دچار تعجّب شده‌اند و عدم ذکر «حوریان بهشتی»  در میان این همه نعمت بهشتی را  امری شگفت شمرده اند. پس آنان در جستجوی پاسخ این معما پیوسته غرق در دریای تحیر  بودند تا  اینکه از درون وادی فهم ندایی برآمد [و این‌گونه پاسخ داد]:

این به خاطر زیادتی فضیلت حضرت زهرا  سلام الله علیها [بر حوریان بهشتی]  است و به خاطر غیرت خداوند بر حضرت زهرا سلام الله علیها دیگر نامی از حوریان در این آیات به میان نیامده است.

 

 

مشخصات نسخه

کتاب «المنتخب فی النُّوَب(منتخب المنتخب)» تألیف «ابن جوزی (متوفی ۵۹۷ هجری)»

نسخه نگهداری شده در کتابخانه اماسیا ـ ترکیه

شماره نسخه ۵۵

کتابت شده در سال ۶۱۴ هـ ق