AxMatn-ThaqalainSite-340

 

«زید بن ارقم» صحابی رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم  می گوید: درب خانه چند تن از اصحاب پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم به داخل مسجد گشوده می شد تا روزی رسول اکرم صلی الله علیه و آله و سلم دستور داد: «تمام درها بسته شود به جز درب خانه علی علیه السلام».

مردم در این باره حرف هایی زدند و پیامبر خدا صلی الله علیه و آله و سلم برخاست و فرمود: «به خدا سوگند، من دری را نبستم یا باز نکردم؛ مگر به آنچه امر شده بودم، عمل کردم».

پ ن: حاکم نیشابوری و ذهبی این روایت را صحیح می دانند.