AxMatn-ThaqalainSite-354

 

درباره عظمت علمی  امیرالمؤمنین علیه السلام  در سنن ابی داود از «ابن عباس» نقل شده  است:

زنی دیوانه را به جرم زنا نزد «عمر بن خطاب» (خلیفه دوم) آوردند و او پس از مشورت با دیگران، دستور داد زن را سنگسار کنند. «علی بن ابیطالب علیه السلام»  از آنجا می گذشت و از دستور سنگسار مطلع شد و به عمر فرمود: «آیا این را هم نمی دانی که تکلیف از دیوانه برداشته شده است»!!؟ در نتیجه عمر پس از لغو حکم خود، شروع به تکبیر گفتن کرد.

پ ن: «البانی» سلفی مشهور سند روایت را صحیح می داند.