در این متن می خوانید:
      1. دریافت متن کتاب
  1.  

دریافت متن کتاب

دکتر رحمتی از دانشمندان جوان و پرکار معاصر است در کتاب مطالعاتی در تاریخ تشیع که به تازگی از ایشان منتشر شده از ایشان میخوانید:

عالمان امامی و میراث واقفه

عبیدالله بن ابی رافع و کتاب الاحکام و السنن و القضایا

مفضل بن عمر و کتاب التوحید منسوب به او

عالمان متقدم امامی و دفاتر ائمه به تدوین محدثان سنی

سلیمان بن داود منقری و دفتر حدیثی او

شهید اول و مسئله شهادت او

تحولات دینی عصر افشاری در پرتو منابعی تازه یاب

پژوهشی در باب غلات: نگاهی به کتاب الغنوصیه فی الاسلام