بنده یکی از علاقه مندان آثار دکتر پاکتچی، این نابغه ی ایرانیم. البته علی رغم دانش کمم همواره به ایشان نقد هم داشته ام، ولی قطعا نقدهای روا یا ناروای حقیر از ارزش کارها، نوشته ها و درسهای او نمیکاهد. به ویژه مقالات ارزشمند ایشان در دایره المعارف بزرگ اسلامی.
جدا آثار ایشان از سایرین متمایز است.
یکی از درسهای انصافا مفید دکتر پاکتچی روش شناسی تاریخی اوست که اتفاقا مکتوبی از بخشی از آن درسها توسط دانشگاه امام صادق علیه السلام چاپ شده است. به علاقه مندان این نوع بحثها توصیه اکید میکنم آن را از دست ندهند.

HK-RavanshenasiTarikh

اثر‏ پیش رو متن ویراستۀ‏ سلسله جلسات درسی دکتر احمد پاکتچی است که با عنوان «روش‌شناسی تاریخ» در جمع دانشجویان رشته‏ تاریخ تشیع در دانشکده‏ ارتباطات دانشگاه امام صادق علیه‌السلام ارائه شده است. کتاب از نُه فصل به شرح زیر تشکیل شده است.

فصل اول با عنوان «مقدمات» در مورد مباحثی همچون ابزارهای اصلی پژوهشگر، شناخت منابع تاریخی، روش‌شناسی تاریخ، شمِ تاریخی، منابع اکتشافی در پژوهش، جبران خلأ شمّ تاریخی، تنوع روش‏ها در پژوهش، سیطره‌ی نگاه تاریخی در قرن‌های ۱۸ و ۱۹، تاریخ تبیین‏ گرا، تبادل روش میان تاریخ و دیگر علوم و کاربرد روش‏های زبان‏شناسی در تاریخ به بحث پرداخته است.

فصل دوم با عنوان «رده‌بندی و ارزش‌یابی اطلاعات» در مورد مباحثی همچون گزارش‌ها و ردها، نقاط ضعف و قوت ردها و گزارش‏ها، گستره‏ ی ردهای تاریخی، ردهای تاریخی در متون، مورخ و تحلیل ردها، ردهای فرهنگی و ردهای فیزیکی، و برداشت مورخ از ردها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل سوم با عنوان «مطالعات جانبی تاریخ»، در مورد مشکلات خواندن اطلاعات باستان شناسی، مطالعات هم‏زمانی در باستان‌شناسی، مطالعه‏ منقطع اشیاء، روش‌های استفاده از اطلاعات باستان‌شناختی، مدل مکانی، مدل فرهنگی، طیف تنوع فرهنگی، مطالعه موردی اشیاء، تفاوت در روش‌ها و علم نسب‌شناسی بحث می‌نماید.

فصل چهارم با عنوان «مطالعه‌ی عناصر فرهنگی، زبان‌شناسی و نام‌شناسی»،‌ در مورد کاربرد محدود باستان‏شناسی در تاریخ صدر اسلام، کاربرد مطالعات زبان‏شناسی در تاریخ، رویکرد زبان‏شناسان به مطالعه‏ زبان، رویکرد مورخ به مطالعه‏ زبان، کاربرد مطالعات آواشناسی در تاریخ، تغییر در آواها، تغییر در واژگان، نگاه عامیانه به فرآیند معناسازی، نگاه زبان‏شناس به فرآیند معناسازی، رابطه الفاظ و معانی، عوامل موثر در تسریع تغییرات واژگان، تماس فرهنگی و جابجایی تمدنی، تحولات پرشتاب در زبان فارسی، تحولات زبانی در دوره‏ مغول و صفوی، جابجایی الفاظ برای معانی از پیش موجود، مقایسه ‏ی درزمانی در فرایند معناسازی، اقطاع، ریشه‏ ی زبان‏ها، کاربرد زبان و نام در مطالعات تاریخی، و اشتقاق فراموش شده در نام‏ها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل پنجم با عنوان «جغرافیای تاریخی» در مورد دقت در بررسی گزارش‏های تاریخی، جغرافیای تاریخی و مطالعات تاریخی، نگاه درزمانی در جغرافیای تاریخی، طیف‌بندی منابع جغرافیای تاریخی، منابع جغرافیایی در دوره‏ی اسلامی، کتب جغرافیایی کهن، سفرنامه ‏ها، راه‌نامه ‏ها و نقشه‏ ها و منابع گوناگون تاریخی به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل ششم با عنوان «گاه‏شماری» در مورد انواع تقویم، کبیسه‌گیری، شاخص روزهای هفته، تقویم‏های قمری، مبنای محاسبه‏ ی آغاز و پایان ماه، تقویم‏های شمسی‏ ـ ‏قمری، مبنای محاسبه‏ ماه در تقویم‏ های شمسی، جابجایی بین تقویم ‏ها، دوره‏ های تاریخی، نسل‏ها و طبقات، طبقه‌بندی اساتید دانشگاهی ایران، طبقات فقهای شیعه، مبنای محاسبه طبقات و طبقه‏بندی نسل‏ها در دو قرن اول اسلامی به بحث پرداخته است.

فصل هفتم با عنوان «رویکردها در تحلیل اطلاعات» در مورد روندهای پیشرو و روندهای پسرو، مطالعه ‏ی همزمانی و خطی نگری در تاریخ به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل هشتم با عنوان «ساختارگرایی در تاریخ» پیرامون ضرورت بحث از ساخت‏گرایی، ساختارمندی تاریخ، اجزای ساختار، نگاه ساختاری به تاریخ، نحوه شکل‌گیری ساخت‏گرایی، روابط میان ساختارها و محدودیت‏ های دانشی در تحلیل‏ ها به بحث و بررسی پرداخته است.

فصل نهم با عنوان «سازمندگرایی (کنستروکتیویسم) در تاریخ» در مورد مباحثی همچون سازمندگرایی، تفاوت عمده‏ ساختارگرایی و سازمندگرایی، ساختن و تصحیح مدل‏ها، شبیه ‏سازی مدل‏ها، آسیب‏ شناسی مدل‏ها و مطالعات اقلیت، ترکیب مدل‏ها در فرآیند مطالعه و تفاوت‏های ساخت‌گرایی و سازمندگرایی به بحث پرداخته است.