AxMatn-ThaqalainSite-321

 

روزی «اسامه بن زید» از اصحاب رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم کنار قبـر مطهـر ایشـان نماز می خواند؛ در این هنگام «مروان بن حکم»  داخل شد و  با طعنه پرسید: کنار قبر پیامبرصلی الله علیه و آله و سلم نماز می خوانی؟!  اسامه پاسخ داد آری  من او را دوست دارم!

پ ن: محقق کتاب سند روایت را صحیح می داند.