AxMatn-ThaqalainSite-286

 

«ابن تیمیه» درباره حدیث «علی مع الحق» می نویسد:

این حدیث از بزرگ ترین دروغ گویی های شیعه در وصف علی است که احدی آن را از پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نقل نکرده است، چه با طریق صحیح و چه با طریق ضعیف.

این در حالی است که «هیثمی» این روایت را نقل کرده و رجال آن را از  ثقات می داند.