با نهایت تأسف خبر دار شدیم که عالم ربانی حضرت آیت الله سید محمود هاشمی شاهرودی به دیار باقی شتافتند. چه بگوییم و قلم چه نویسد در رثای مردی که عمر شریفش وقف ایمان بود و جهاد. هرچند بیماری بدنشان را رنج دیده کرده بود، روح بلندش در جهاد علمی و مبارزه سیاسی در ایران و عراق خستگی ناپذیر بود. به راستی که دائره المعارفی بود بر فقه اهل بیت، فقیهی بود در جمع نگاهبانان شرع، حکیمی بود در مصدر قضاوت سران قوا و بصیری بود در تشخیص مصلحت نظام.


حوزه علمیه امام خمینی (ره)، این ضایعه را به همه علاقه مندان، معارف جویان و عموم ملت ایران و عراق، تسلیت عرض می نماید، برای فرزندان و بازماندگان آن مرحوم از خداوند صبر و برای ایشان از محضر خداوند منان علو درجات می طلبد.