AxMatn-ThaqalainSite (111)

 

« ابن حـزم»  یکی از  دانشـوران مورد علاقه « ابن تیمیه» گاهی در بیان برخی نظرات خود چنان بی‌پروا گستاخی می‌کند که درباره او گفته‌اند:

«تیزی زبان او چون شمشیر برّان و خون‌ریز حجّاج است».

در یکی از این موارد « ابن حزم» درباره والدین رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم می‌گوید:

« رسول خدا سرور ابناء بشر، اما فرزند یک کافر و یک کافره است».

پ‌ن: «آلوسی» مرجع بزرگ اهل سنت عراق که خاندان او خدمات زیادی به سلفی‌ها نموده‌اند، درباره « ابن حزم» می‌گوید:

« او گمراه و گمراه کننده است.»