AxMatn-ThaqalainSite (125)

 

« ابن حزم» که یکی از الگوهای علمی «ابن تیمیه» است، درباره حدیث غدیر می‌گوید:

«این حدیث اصلا یک طریق صحیح هم ندارد!» و « ابن تیمیه» نیز با تقلیدی کورکورانه، همین مطلب را از او نقل می‌کند، درحالی‌که:

اولا: در سند سمت چپ، یک طریق صحیح برای نمونه نمایش داده شده است تا سیه روی شود هر که در او غش باشد!

ثانیاً:  بزرگانی چون «ذهبی» و «البانی» و «وادعی» در تواتر این حدیث و قطعی بودن آن از رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم تأکید دارند.