ثقلین
TasvirShakhes-NoorAlizadeh-13980329-Kargahe Moshavereh-02-Thaqalain_IR

کارگاه «آموزش مهارت های زندگی» ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر نورعلیزاده؛ 29 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NoorAlizadeh-13980329-Kargahe Moshavereh-01-Thaqalain_IR

کارگاه «آموزش مهارت های زندگی» ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر نورعلیزاده؛ 29 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Aghababayi-13980323-RavanshenasiRoshd-Thaqalain_IR

روانشناسی رشد ـ جلسه نوزدهم

استاد آقابابایی؛ 23 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980313-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 13 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980312-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه شانزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 12 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mosayebi-13980212-Adabiyate Arab-Thaqalain_IR

ادبیات عرب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام مصیبی؛ 12 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980311-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پانزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 11 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980308-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه چهاردهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 08 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980307-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه سیزدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 07 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980305-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه دوازدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 05 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980304-Shabe20Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب بیستم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980304-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه یازدهم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 04 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980302-Shabe18Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هجدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 02 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980301-Shabe17Ramezan-MasjedEmamRezaAS-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 01 خرداد 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 30 از 112« بعدی...1020...2829303132...405060...قبلی »