ثقلین
TasvirShakhes-Sadighi-13980228-Shabe13Ramezan-MasjedEmamReza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب سیزدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980228-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفتم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13980227-Shabe12Ramezan-MasjedEmamReza(AS)-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دوازدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله صدیقی؛ 27 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13980226-Shabe 11 Ramezan-Thaqalain_IR

سخنرانی شب یازدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام محسنی؛ 26 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980225-MahRamazan-10-Thaqalain_IR

سخنرانی شب دهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980225-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه ششم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980224-MahRamazan-09-Thaqalain_IR

سخنرانی شب نهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980224-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پنجم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980223-MahRamazan-08-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هشتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980223-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه چهارم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Vahidi-13980222-MahRamazan-07-Thaqalain_IR

سخنرانی شب هفتم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980222-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه سوم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13980222-OfoolUSA-Thaqalain_Ir

افول آمریکا در آیات و روایات

حجت الاسلام محسنی؛ 22 اردیبهشت 1398

روز یکشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1398، «حجت الاسلام عادل محسنی» مدیر مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با پرتال علوم اسلامی «ثقلین»، به موضوع ...

TasvirShakhes-Vahidi-13980221-MahRamazan-06-Thaqalain_IR

سخنرانی شب ششم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام وحیدی؛ 21 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 8212345...102030...قبلی »