ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13980229-Sahare 13 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت سیزدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 29 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980228-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه هفتم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980228-Sahare 12 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت دوازدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 28 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980227-Sahare 11 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت یازدهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 27 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13980226-Shabe 11 Ramezan-Thaqalain_IR

سخنرانی شب یازدهم ماه مبارک رمضان ـ سال ۱۳۹۸

حجت الاسلام محسنی؛ 26 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980226-Sahare 10 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت دهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 26 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980225-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه ششم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980225-Sahare 09 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت نهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 25 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980224-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه پنجم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980224-Sahare 08 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هشتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 24 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980223-Tamoli-Dar-Falsafe-Eslami-Thaqalain_IR

جلسه چهارم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13980223-Sahare 07 Ramazan-Barname Mahe Man-Thaqalain_IR

امیرالمؤمنین؛ دوستان و دشمنان ـ قسمت هفتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 23 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayyazi-13980222-Tamoli Dar Falsafe Eslami-Thaqalain_IR

جلسه سوم تأملی در فلسفه اسلامی ـ سال ۱۳۹۸

آیت الله فیاضی؛ 22 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13980222-OfoolUSA-Thaqalain_Ir

افول آمریکا در آیات و روایات

حجت الاسلام محسنی؛ 22 اردیبهشت 1398

روز یکشنبه مورخ 22 اردیبهشت ماه 1398، «حجت الاسلام عادل محسنی» مدیر مدرسه علمیه امام خمینی(ره) در گفت‌وگو با پرتال علوم اسلامی «ثقلین»، به موضوع ...

صفحه 1 از 18012345...102030...قبلی »