ثقلین
TasvirShakhes-Kashani-13971211-Seyri Dar Tarikhe Eslam-Thaqalain_IR

سیری در تاریخ اسلام ویژه نوجوانان طلبه ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام کاشانی؛ 11 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971211-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 11 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13971210-69-khotbeye-126---mamoulan-maslahat-dar-adalat-ast-Thaqalain_ir

درآمدی بر نهج البلاغه – جلسه شصت و نهم

حجت الاسلام کاشانی؛ 10 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13971208-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هشتادم

آیت الله کاهانی؛ 08 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13971208-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه هشتادم

آیت الله کاهانی؛ 08 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971207-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه یازدهم

حضرت استاد شهریاری؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971207-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971206-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13971204-Nahjolbalaghe-06-Thaqalain_IR

سیری در نهج البلاغه ـ جلسه ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 04 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13971204-EmamatPajohi-Thaqalain-IR

امامت شناسی با محوریت کتاب شریف عبقات الانوار؛ جلسه سی و ششم

حجت الاسلام کاشانی؛ 04 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kashani-13971203-68-Nameye60---tamhidati-baraye-jelogiri-az-zolme-niroohaye-nezami-Thaqalain_ir

درآمدی بر نهج البلاغه – جلسه شصت و هشتم

حجت الاسلام کاشانی؛ 03 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13971201-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه هفتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 01 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13971201-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – المسائل المتفرقه فی احکام الشکوک فی الصلاه – جلسه هفتاد و نهم

آیت الله کاهانی؛ 01 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Shahriyari-13971130-Khoms-Thaqalain_IR

درس خارج؛ کتاب الخمس ـ جلسه دهم

حضرت استاد شهریاری؛ 30 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 17812345...102030...قبلی »