ثقلین
TasvirShakhes-Kahani-13990821-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و نُهم

آیت الله کاهانی؛ 21 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990808-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 08 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990808-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و هشتم

آیت الله کاهانی؛ 08 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990807-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 07 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990807-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و هفتم

آیت الله کاهانی؛ 07 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990801-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و ششم

آیت الله کاهانی؛ 01 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990801-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و ششم

آیت الله کاهانی؛ 01 آبان 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990730-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 30 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990730-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و پنجم

آیت الله کاهانی؛ 30 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990717-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990717-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و چهارم

آیت الله کاهانی؛ 17 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990716-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و سوم

آیت الله کاهانی؛ 16 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990716-Feghh-Thaqalain_IR

خارج فقه – صلاه الجمعه – جلسه صَد و پنجاه و سوم

آیت الله کاهانی؛ 16 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Kahani-13990710-Osool-Thaqalain_IR

خارج اصول – استصحاب – جلسه صَد و پنجاه و دوم

آیت الله کاهانی؛ 10 مهر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 5 از 28« بعدی...34567...1020...قبلی »