ثقلین
TasvirShakhes-Asari-13980424-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه دوم

حجت الاسلام عصاری؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mahdavi Nasab-13980424-Amoozesh Mafahime Dini-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه چهارم

استاد مهدوی نسب؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980424-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه اول

حجت الاسلام عصاری؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980424-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 24 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jabar Poor-13980423-Tamadon Pajoohi-Thaqalain_IR

دوره مطالعاتی تمدن پژوهی ـ جلسه دوم

استاد جبار پور؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mahdavi Nasab-13980423-Amoozesh Mafahime Dini-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه سوم

استاد مهدوی نسب؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jabar Poor-13980423-Tamadon Pajoohi-Thaqalain_IR

دوره مطالعاتی تمدن پژوهی ـ جلسه اول

استاد جبار پور؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980423-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mahdavi Nasab-13980423-Amoozesh Mafahime Dini-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه دوم

استاد مهدوی نسب؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980423-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 23 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980422-Mabani Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 22 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Haerizade-13980422-Amoozesh Mafahime Dini-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه اول

استاد حائری زاده؛ 22 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980422-Mabani Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 22 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980422-Mabani Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 22 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 26« بعدی...89101112...20...قبلی »