ثقلین
TasvirShakhes-Jazayeri-13980420-Nahve-Mafhomi-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه پنجم

حجت الاسلام جزایری؛ 20 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13980420-Nahve-Mafhomi-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه چهارم

حجت الاسلام جزایری؛ 20 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13980419-Nahve Mafhomi-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه سوم

حجت الاسلام جزایری؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13980419-Nahve Mafhomi-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه دوم

حجت الاسلام جزایری؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jazayeri-13980419-Nahve Mafhomi-Thaqalain_IR

نحو مفهومی – جلسه اول

حجت الاسلام جزایری؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980419-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه پانزدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980419-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه چهاردهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه سیزدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 19 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseiniyan-13980418-Tarbiyate Elahi Va Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

نقش تربیت اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر حامد حسینیان؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه دوازدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseiniyan-13980418-Tarbiyate Elahi Va Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

نقش تربیت اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام دکتر حامد حسینیان؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه یازدهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseiniyan-13980418-Tarbiyate Elahi Va Asibshenasi Ejtemaei-Thaqalain_IR

نقش تربیت اسلامی در کاهش آسیب های اجتماعی ـ جلسه اول

حجت الاسلام دکتر حامد حسینیان؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Abdollahi-13980418-Marefatshenasi-Thaqalain_IR

معرفت شناسی ـ جلسه دهم

حجت الاسلام دکتر عبداللهی؛ 18 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 10 از 25« بعدی...89101112...20...قبلی »