ثقلین
TasvirShakhes-AleYamin-14010916-Pajohesh-Jalase 02-Thaqalain_IR

آموزش نحوه نگارش پروپوزال برای پایان نامه ـ جلسه دوّم

حجت الاسلام آل یمین؛ 16 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-AleYamin-14010916-Pajohesh-Jalase 01-Thaqalain_IR

آموزش نحوه نگارش پروپوزال برای پایان نامه ـ جلسه اوّل

حجت الاسلام آل یمین؛ 16 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-14010914-NeveshtaneTahghighePayani-Jalase 04-Pajohesh-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های پژوهشی ـ جلسه چهارم

دکتر محمّد کریمی؛ 14 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-14010914-NeveshtaneTahghighePayani-Jalase 03-Pajohesh-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های پژوهشی ـ جلسه سوّم

دکتر محمّد کریمی؛ 14 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-14010908-NeveshtaneTahghighePayani-Jalase 02-Pajohesh-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های پژوهشی ـ جلسه دوّم

دکتر محمّد کریمی؛ 08 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karimi-14010908-NeveshtaneTahghighePayani-Jalase 01-Pajohesh-Thaqalain_IR

آموزش مهارت های پژوهشی ـ جلسه اوّل

دکتر محمّد کریمی؛ 08 آذر 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010304-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 04 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14010303-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 03 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010302-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010302-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 02 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010301-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه ششم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 01 خرداد 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-14010231-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-NaghibPoor-14010231-Ravesh Shenasi Feghh Va Osool-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

کارگاه روش شناسی فقه و اصول ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام نقیب پور؛ 31 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes- Janbaz-14010228-Ravesh Tahghigh Pishrafteh-Dore Pazhouhesh-Thaqalain_IR

روش تحقیق پیشرفته ـ جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر جانباز؛ 28 اردیبهشت 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 2712345...1020...قبلی »