ثقلین
TasvirShakhes-Afkhami-13970912-EnsanShenasi-Thaqalain_IR

انسان شناسی در قرآن ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام افخمی؛ 12 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13970912-AsibShenasiHadisVaRejal-Thaqalain_IR

علل الحدیث (آسیب شناسی حدیث) ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام محسنی؛ 12 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Keshavarz-13970911-TajziehVaTarkib-Thaqalain_IR

تجزیه و ترکیب ـ جلسه سوم

حجت الاسلام کشاورز؛ 11 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohseni-13970911-TafsirMozoeiNobovatDarQuran-Thaqalain_IR

تفسیر موضوعی نبوت در قرآن

حجت الاسلام محسنی؛ 11 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadighi-13970908-Nezameakhlagh-Thaqalain_IR

نظام اخلاقی ـ جلسه سوم

آیت الله صدیقی؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Panahiyan-13970908-NezamAkhlaghEslam-Thaqalin_IR

نظام اخلاق اسلامی ـ جلسه ششم

حجت الاسلام پناهیان؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyni-13970908-Zaban-Thaqalain_IR

زبان تخصصی مشاوره و روانشناسی ـ جلسه چهارم

استاد حسینی؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hoseyniyan-13970908-EnsanShenasi-Thaqlain_IR

انسان شناسی ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام حسینیان؛ 08 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Aghababayi-13970907-RavanshenasiRoshd-Thaqalain_IR

روانشناسی رشد ـ جلسه پنجم

استاد آقابابایی؛ 07 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Heydari-13970907-RavanShenasiOmomi-Thaqlain_IR

روانشناسی عمومی ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام حیدری؛ 07 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-BolandGhamat-13970907-AshnayiBaErfan-Thaqalain_IR

آشنایی با عرفان نظری ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام بلندقامت؛ 07 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Hosseinzade-13970906-AshnaeiBaQuran-Thaqalain_IR

آشنایی با قرآن ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام حسین زاده؛ 06 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Masomi-13970906-HokomatEslami-Thaqalain_IR

حکومت اسلامی ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام معصومی؛ 06 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Jafarzade-13970906-TarikhVaOlomQuran-Thaqalain_IR

تاریخ و علوم قرآن ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام جعفرزاده؛ 06 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 6612345...102030...قبلی »