ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13990403-Dore Dars Kharej-Hadaf Az Dars Kharej-Thaqalain_IR

هدف از درس خارج و روش تحصیلی (رازهای موفقیت)

حضرت استاد صدر؛ 03 تیر 1399
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980713-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980713-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980706-KetabGhavaedolOsool-Thaqalain_IR

اصول(کتاب قواعد الاصول علی مذهب الامامیه) ـ جلسه اول

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980704-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 04 مهر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980210-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و دوم ـ جلسه آخر بحث «جهاد با اهل بغی»

حضرت استاد صدر حسینی؛ 10 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980204-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصت و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 04 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980202-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه شصتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 02 اردیبهشت 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980127-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980124-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980120-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 20 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13980117-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 17 فروردین 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971225-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 25 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
Sadr-13971218-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 18 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1012345...10...قبلی »