ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13971214-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971211-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاه و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 11 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971207-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه پنجاهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 07 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971206-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 اسفند 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971130-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و هشتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 30 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971127-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و هفتم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 27 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971123-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و ششم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 23 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971116-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و پنجم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 16 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971113-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 13 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971106-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 06 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971102-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 02 بهمن 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971029-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهل و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 29 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971025-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه چهلم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 25 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13971024-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه سی و نهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 دی 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 1012345...10...قبلی »