ثقلین
TasvirShakhes-Sadr-13970905-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و چهارم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 05 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970903-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و سوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 03 آذر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970829-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و دوم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 29 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970828-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیست و یکم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970826-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه بیستم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 26 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970821-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد) ـ جلسه نوزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 21 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970819-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هجدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 19 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970814-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه هفدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 14 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970812-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه شانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 12 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970801-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه پانزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 01 آبان 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970730-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه چهاردهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 30 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970728-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه سیزدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 28 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970724-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه دوازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 24 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Sadr-13970723-KetabAljahad-Thaqalain_IR

فقه(کتاب الجهاد)-جلسه یازدهم

حضرت استاد صدر حسینی؛ 23 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 4 از 10« بعدی...23456...10...قبلی »