ثقلین
TasvirShakhes-Miri-13941005-RoshanfekraneMoaser

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۶

استاد میری؛ 05 / 10 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13940830-RoshanfekraneMoaser

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۵

استاد میری؛ 30 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
_MG_0710-copy

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۴

استاد میری؛ 23 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
_MG_0574 copy

کارگاه پژوهش تمدن اسلامی ۳

حجت الاسلام رهدار؛ 20 / 08 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-Tafsir-13940816-ThaqalainSite

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۳

استاد میری؛ 16 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13940809-RoshanfekraneMoaser

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۲

استاد میری؛ 09 / 08 / 1394
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rahdar-13940806-TamadoneEslami-ThaqalainSite

کارگاه پژوهش تمدن اسلامی ۲

حجت الاسلام رهدار؛ 06 / 08 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rezaeeian-13940729-GharbShenasi-ThaqalainSite

کارگاه غرب شناسی ۴

حجت الاسلام رضائیان؛ 29 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rezaeeian-13940728-GharbShenasi-ThaqalainSite

کارگاه غرب شناسی ۳

حجت الاسلام رضائیان؛ 28 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rezaeeian-13940727-GharbShenasi-ThaqalainSite

کارگاه غرب شناسی ۲

حجت الاسلام رضائیان؛ 27 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rezaeeian-13940726-GharbShenasi-ThaqalainSite

کارگاه غرب شناسی

حجت الاسلام رضائیان؛ 26 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Rahdar-13940722-TamadoneEslami-ThaqalainSite

کارگاه پژوهش تمدن اسلامی ۱

حجت الاسلام رهدار؛ 22 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Miri-13940718-RoshanfekraneMoaser

کلاس آشنایی با جریان های فکری ـ فرهنگی معاصر جهان اسلام ۱

استاد میری؛ 18 / 07 / 94
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 212