ثقلین
TasvirShakhes-Janbaz-13980429-Sabke Zendegi-Thaqalain_IR

سبک زندگی اسلامی ـ جلسه دوم

حجت الاسلام جانباز؛ 29 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Janbaz-13980429-Sabke Zendegi-Thaqalain_IR

سبک زندگی اسلامی ـ جلسه اول

حجت الاسلام جانباز؛ 29 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Karbalaie-13980429-Feragh Tasavof-Thaqalain_IR

فرق تصوف ـ جلسه اول

حجت الاسلام کربلایی؛ 29 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980427-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام عصاری؛ 27 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Faridifar-13980427-Sarf-Thaqalain_IR

کارگاه دانش افزایی صرف

حجت الاسلام فریدی فر؛ 27 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980427-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه هفتم

حجت الاسلام عصاری؛ 27 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980426-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه دهم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mahdavi Nasab-13980426-Amoozesh Mafahime Dini-Part 07-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه هشتم

استاد مهدوی نسب؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980426-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه ششم

حجت الاسلام عصاری؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980426-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه نهم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980426-Chalesh Adabiyat Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه پنجم

حجت الاسلام عصاری؛ 26 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mahdavi Nasab-13980425-Amoozesh Mafahime Dini-Thaqalain_IR

آموزش مفاهیم دینی به کودکان ـ جلسه هفتم

استاد مهدوی نسب؛ 25 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Mohammadi-13980425-Mabani-Hoghoogh-Thaqalain_IR

مبانی حقوق ـ جلسه هشتم

حجت الاسلام دکتر محمدی؛ 25 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Asari-13980425-Chalesh-Adabiyat-Arab-Thaqalain_IR

چالش های ادبیات عرب ـ جلسه چهارم

حجت الاسلام عصاری؛ 25 تیر 1398
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 3 از 2012345...1020...قبلی »