ثقلین
TasvirShakhes-Mohseni-13970716-AsibShenasiHadisVaRejal-Thaqalain_IR

علل الحدیث (آسیب شناسی حدیث) ـ جلسه اول

حجت الاسلام محسنی؛ 16 مهر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavi-13970617-OlgoEslami-Thaqalain_IR

نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام سید عباس نبوی؛ 17 شهریور 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Navabi-Pajoohesh-Thaqalain_IR

نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت

حجت الاسلام سید عباس نبوی؛ 17 شهریور 1397

نشست «نقش و جایگاه حوزه علمیه در تدوین الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت» روز شنبه مورخ 17 شهریور 1397 با حضور «حجت الاسلام دکتر سید عباس ...

TasvirShakhes-Nabavian-13970427-Pajohesh-13-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه سیزدهم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 27 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970427-Pajohesh-12-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه دوازدهم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 27 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970426-Pajohesh-11-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه یازدهم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 26 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970426-Pajohesh-10-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه دهم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 26 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970425-Pajohesh-09-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه نهم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 25 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970425-Pajohesh-08-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه هشتم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 25 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970425-Pajohesh-07-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه هفتم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 25 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970424-Pajohesh-06-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه ششم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 24 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970424-Pajohesh-05-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه پنجم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 24 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970424-Pajohesh-04-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه چهارم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 24 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Nabavian-13970423-Pajohesh-03-Thaqalain_IR

حکمت فلسفی – جلسه سوم

حجت الاسلام دکتر سید مهدی نبویان؛ 23 تیر 1397
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 2 از 1412345...10...قبلی »