ثقلین
TasvirShakhes-Fayyazi-Khodashenasi-Falsafi-Mahe-Ramazan-1402-Thaqalain_IR

دوره خداشناسی فلسفی

حضرت آیت الله فیاضی؛ ماه رمضان سال ۱۴۰۲

حوزه علمیه امام خمینی(ره) تهران؛ ۱۴ الی ۳۱ فروردین ۱۴۰۲ ...

TasvirShakhes-Fayazi-14010131-KhodaShenasi Falsafi-J15-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه پانزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 31 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010130-KhodaShenasi Falsafi-J14-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهاردهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 30 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010129-KhodaShenasi Falsafi-J13-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سیزدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 29 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010128-KhodaShenasi Falsafi-J12-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه دوازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 28 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010127-KhodaShenasi Falsafi-J11-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه یازدهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 27 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010125-KhodaShenasi Falsafi-J10-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه دهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 25 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010124-KhodaShenasi Falsafi-J09-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه نُهم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 24 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010123-KhodaShenasi Falsafi-J08-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه هشتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 23 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010122-KhodaShenasi Falsafi-J07-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه هفتم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 22 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010121-KhodaShenasi Falsafi-J06-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه ششم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 21 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010120-KhodaShenasi Falsafi-J05-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه پنجم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 20 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010118-KhodaShenasi Falsafi-J04-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه چهارم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 18 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
TasvirShakhes-Fayazi-14010117-KhodaShenasi Falsafi-J03-Thaqalain_IR

خداشناسی فلسفی ـ جلسه سوم

حضرت آیت الله فیاضی؛ 17 فروردین 1401
در حال لود شدن فایل های صوتی...
صفحه 1 از 1312345...10...قبلی »